Financin.jpg

Eigen bijdrage

Mensen die langdurige zorg ontvangen, moeten hier in sommige gevallen een eigen bijdrage voor betalen.

Zorg met Verblijf
Mensen die opgenomen zijn in een zorginstelling (Wlz-zorg) betalen een eigen bijdrage voor Zorg met Verblijf. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en vermogen, huishouden en de indicatie. De eigen bijdrage wordt berekend over het inkomen en vermogen van twee jaar geleden. Er zijn twee soorten eigen bijdrage, de lage en de hoge eigen bijdrage.

Lage eigen bijdrage
Situaties waarin de lage eigen bijdrage geldt, zijn:

  • u bent voor het eerst opgenomen in een zorginstelling. Of uw eerdere opname was langer dan 6 maanden geleden. Dan betaalt u de eerste zes maanden (de wachttijd) de lage eigen bijdrage
  • u (of uw partner) heeft een indicatie voor tijdelijk verblijf langer dan 6 maanden. Dit heeft te maken met uw zorgzwaartepakket. Of u heeft een verklaring terugkeer naar de maatschappij (TNM)
  • u betaalt het levensonderhoud van uw kinderen waarvoor u kinderbijslag ontvangt of uw kinderen krijgen studiefinanciering
  • u bent gehuwd en uw partner woont nog thuis
    Let op: Personen met een 'ongehuwden-AOW' gelden als ongehuwd. Ook als u niet wettelijk gescheiden bent
  • u ontvangt het volledig pakket thuis (VPT)
  • de lage eigen bijdrage is 12,5% van het bijdrageplichtig inkomen

Hoge eigen bijdrage
In alle andere gevallen geldt de hoge eigen bijdrage.

Hoogte eigen bijdrage
Klik hier om uw eigen bijdrage te berekenen.

Zorg zonder Verblijf / Zorg thuis
Mensen die thuis zorg ontvangen (bijvoorbeeld hulp bij het wassen en aankleden) of zorg van een verpleegkundige, of begeleiding hebben, betalen hiervoor een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is afhankelijk van onder andere zorggebruik, de leeftijd, het huishouden, inkomen en vermogen.

Hoogte eigen bijdrage
Klik hier om uw eigen bijdrage te berekenen.