Downsyndroom.jpg

Downsyndroom

Mensen met Downsyndroom hebben een verstandelijke beperking. Dit kan een milde tot matige, en soms een ernstig verstandelijke beperking zijn. Downsyndroom wordt veroorzaakt door een extra chromosoom. Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 300 kinderen met Downsyndroom geboren.

De contactgroep Downsyndroom is bedoeld voor ouders van kinderen met Downsyndroom in alle leeftijden.

Bijeenkomst
Voor leden van de contactgroep Downsyndroom wordt ieder voorjaar op zaterdagmorgen een bijeenkomst georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en elkaar zo tot steun te zijn. Daarnaast wordt vaak een deskundige uitgenodigd om over een aan Downsyndroom verwant onderwerp te spreken.

Koffieochtend
Verder organiseert de contactgroep koffieochtenden bij één van de leden thuis. Dan is er de mogelijkheid op informele manier met elkaar van gedachten te wisselen. Tijdens deze bijeenkomsten worden geen sprekers uitgenodigd.

Organisatiecommissie
De organisatiecommissie van een contactgroep zorgt ervoor dat de activiteiten van de contactgroep plaats kunnen vinden. In de organisatiecommissie participeren vrijwilligers, die voor ondersteuning een beroep kunnen doen op een consulent van Helpende Handen.

mevr. A.H. van Eckeveld (contactpersoon)
Motet 42
8265 RJ KAMPEN
T 038 333 66 07
E e-mail