iDeal2.jpg

Project: Bijbels kernwoordenboek Bij de Bron

Door middel van onderstaand formulier kunt u via iDeal een gift overmaken aan Helpende Handen. Door uw gift geeft u ons de mogelijkheid mensen met een beperking te blijven ondersteunen. Elke maand is er een doel waar we de giften die we via deze pagina ontvangen aan besteden. Deze maand is het geld bestemd voor Bijbels kernwoordenboek Bij de Bron.

Veel jongeren (met autisme) hebben moeite met het begrijpen van Bijbelse kernbegrippen zoals ‘barmhartigheid’, ‘verbond’, ‘wedergeboorte’ en ‘wederkomst’. Naar aanleiding van de reacties op het dagboek Levend Woord heeft Helpende Handen besloten een Bijbels kernwoordenboek uit te geven. De kernwoorden die in het boek besproken worden, zijn bepaald aan de hand van een onderzoek onder jongeren met autisme. Hen is gevraagd welke woorden zij onduidelijk vinden en waar ze meer uitleg over willen ontvangen.
In het kernwoordenboek Bij de Bron worden 52 Bijbelse kernbegrippen uitgelegd. Hierdoor kunnen de lezers elke week één kernwoord overdenken. In het kernwoordenboek worden deze begrippen duidelijk uitgelegd, aan de hand van de vragen:

Door middel van onderstaand formulier kunt u via iDeal dit mede mogelijk maken. Alvast hartelijk dank.

ANBI

Helpende Handen heeft een anbi-verklaring. Dit houdt in dat Helpende Handen door de Belastingdienst is erkend als Algemeen nutbeogende instelling. Hierdoor is het mogelijk uw giften aan Helpende Handen fiscaal af te trekken.