kerkelijk_contactpersoon.jpg

Contactpersonen

Door haar oorsprong is Helpende Handen vooral geworteld binnen de Gereformeerde Gemeente. Vrijwel elke kerkelijke gemeente heeft een contactpersoon waar mensen terecht kunnen. Hierdoor is het mogelijk om mensen met een beperking een plaats te geven in hun kerkelijke gemeente.

Contactpersonen zijn binnen hun eigen kerkelijke gemeente actief voor mensen met een beperking. Zij zijn aangesteld door de kerkenraad. De contactpersoon is de schakel tussen het gezin of persoon met een beperking, de kerkelijke gemeente en Helpende Handen.

Een contactpersoon werkt laagdrempelig en informeel. Juist daarom kan een contactpersoon veel voor een ander betekenen. Gewoon ‘er zijn’ en meeleven is vaak genoeg. Bij een kopje thee of koffie ontstaat een gesprek. Mensen delen hun ervaringen of hun zorgen. Er kunnen vragen zijn, maar ook problemen. 

Taken van de contactpersoon

  • gezinnen met een gezinslid met een beperking bezoeken
  • mensen met een beperking die zelfstandig wonen, bezoeken
  • in overleg met de kerkenraad ter plaatse ook mensen bezoeken die in een voorziening wonen en tot andere gemeenten behoren
  • voorlichting geven over Helpende Handen
  • wensen en behoeften doorgeven aan de kerkenraad of Helpende Handen

De contactpersoon wordt aangesteld door de kerkenraad. In het contact tussen de kerkenraad en de contactpersoon wordt gewerkt met verschillende overlegmomenten:

  • incidenteel rond specifieke huisbezoeken die om opvolging vragen (eventueel via een daarvoor speciaal aangestelde contactambtsdrager)
  • in het algemeen jaarlijks een vast overleg met de kerkenraad. Tijdens dit overleg wordt de kerkenraad op de hoogte gebracht van de afgelegde bezoeken

Contact
De contactgegevens van de kerkelijk contactpersonen zijn verkrijgbaar bij de plaatelijke kerkelijke gemeente.