Catecheselessen

Catechese is net als andere pastorale en diaconale activiteiten dienstwerk dat mag worden gedaan onder ambtelijke verantwoordelijkheid. Kerkenraden of classes hebben daarom een eigen verantwoordelijkheid in de keuze voor het catechisatiemateriaal. Omdat de reguliere catechisatiemethoden onvoldoende geschikt zijn voor de catechese aan mensen met een verstandelijke beperking, geeft Helpende Handen speciale catechisatielessen uit.

Tien Geboden
De lessenserie over de Tien Geboden bevat 12 lessen voor de catechisant. De lessen zijn samengevoegd in een mooie werkmap. Voor de catecheet is een toelichting geschreven.
Bestel

Onze Vader
De lessenserie over het Onze Vader bevat 11 lessen voor de catechisant. De lessen zijn samengevoegd in een mooie werkmap. Voor de catecheet is een toelichting geschreven.
Bestel

Twaalf Artikelen
De lessenserie over de Twaalf Artikelen bevat 12 lessen voor de catechisant. De lessen zijn samengevoegd in een mooie werkmap. Voor de catecheet is een toelichting geschreven.
Bestel

Kerkdienst en sacramenten
Deze lessenserie gaat over 'kerkdienst en ambten', 'de Heilige Doop' en 'het Heilig Avondmaal'.
Bestel