Catechese.jpg

Catechese

Al sinds de oprichting in 1973 is het een belangrijke doelstelling van Helpende Handen om dienstbaar te zijn aan de pastorale en diaconale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarom draagt Helpende Handen bij aan de organisatie van aangepaste kerkdiensten en wordt ondersteuning geboden bij de catechese aan mensen met een beperking.

Catechese is net als andere pastorale en diaconale activiteiten dienstwerk dat mag worden gedaan onder ambtelijke verantwoordelijkheid. Kerkenraden of classes hebben daarom een eigen verantwoordelijkheid in de keuze voor het catechisatiemateriaal. Omdat de reguliere catechisatiemethoden onvoldoende geschikt zijn voor de catechese aan mensen met een verstandelijke beperking, geeft Helpende Handen speciale catechisatielessen uit.

Nieuwe serie catechisatielessen
Helpende Handen heeft catechisatielessen ontwikkeld over de thema’s Gebod, Geloof en Gebed. Daarbij de lijn van de Heidelbergse Catechismus volgend. Daarmaast is een ‘aanhangsel’ over ‘de eredienst (met daarbij aandacht voor de ambten), de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal ontwikkeld.
De kern van het materiaal bestaat uit lesbladen voor de catechisant. De catecheet heeft veel vrijheid in de keuze van onderdelen die daarvan gebruikt. Hij bepaalt welke theologische en dogmatische accenten hij wil leggen. Hij krijgt hierbij enige ondersteuning in de vorm van achtergrondinformatie bij het thema en handreikingen voor het gebruik van de lesbladen. Daarnaast biedt Helpende Handen bij voldoende belangstelling cursusavonden voor catecheten aan.

Opbouw
Elk lesblad heeft dezelfde opbouw zodat deze herkenbaar is voor de catechisanten. Een catechisatieles heeft in de praktijk vaak de volgende onderdelen: psalm zingen, bidden, Bijbellezen, uitleg geven, Bijbelverhaal vertellen, vragen leren/ vragen overhoren. Deze elementen zijn (m.u.v. bidden) in de lessen verwerkt. De volgorde hiervan is door de catecheet vrij in te vullen tijdens zijn les. Desgewenst kan de catecheet ervoor kiezen meerdere lessen te gebruiken om één lesblad te behandelen. 
In de lesbladen is er een kleine opzet tot differentiatie gemaakt bij de vragen. De eerste vragen ‘om thuis te leren’ zijn eenvoudige vragen. De verdiepingsvragen voor de catechisanten met een wat hoger niveau staan bij ‘om nog meer te leren’. Voor catechisanten die kunnen schrijven hebben we ruimte gemaakt om aantekeningen te maken.

Auteurs

De lessen zijn geschreven door mevr. L.J. Coppoolse en mevr. A.M. van der Spek. Beiden hebben ervaring in het onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking. De achtergrondinformatie is geschreven door de heer J.P. Proos, docent godsdienst bij Driestar Educatief. Hij is als adviseur betrokken geweest bij de totstandkoming van de lessen. De 'meelezers' zijn mevr. G.J. van Kempen-Stufken, A. Louter, A. van Moolenbroek, ds. A. Schot, ds. A. Verschuure en ds. A.J. de Waard.