Bijeenkomsten Niet-aangeboren hersenletsel

Zaterdag 15 september 2018 is er een bijeenkomst over 'Leven met moeite en verdriet na NAH' door dhr. Nipius. Lees meer over deze bijeenkomst.

Zaterdag 23 septemer 2017 werd er een bijeenkomst gehouden over 'Verlies- en rouwverwerking na NAH’.
Lees meer over de bijeenkomst van 23 september 2017.

Zaterdag 10 september 2016 hield ds. L. Terlouw een lezing over 'Pastoraat bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel'
Lees meer over de bijenekomst van 10 september 2016.

De jaarlijkse najaarsbijeenkomst werd zaterdag 12 september 2015 gehouden in Woerden. Spreker is dan dhr. J. Voortman, directeur van Professionals in NAH.
Lees meer over de bijeenkomst van 12 september 2015.

Zaterdag 6 september hield ds. J. Schipper een lezing over het thema 'Omgaan met moeite en vedriet in het leven'.
Lees meer over de bijeenkomst van 6 september 2014.

Zaterdag, 24 mei 2014, hielden we in Woudenberg de eerste ontmoetingsdag van de contactgroep Niet-aangeboren hersenletsel. Op Hoeve De Beek werden we gastvrij ontvangen.
Lees meer over de ontmoetingsdag van 24 mei 2014.

Deze keer werden er na de gezamenlijke opening twee workshops gehouden. Bezoekers konden een keus maken voor ‘Niet-aangeboren hersenletsel en pastoraat’ of ‘Niet-aangeboren hersenletsel en gedrag(sverandering)’.
Lees meer over de bijeenkomst van 14 september 2013.

De lezing had als thema ‘Het aanvaarden van een niet-aangeboren hersenletsel’.
Lees meer over de bijeenkomst van 22 september 2012.

Dhr. H. van Dam, docent en consulent niet-aangeboren hersenletsel, hield tijdens deze bijeenkomst een lezing.
Lees meer over de bijeenkomst van 17 september 2011.

Dhr. H. van Lagen sprak tijdens deze bijeenkomst over het thema 'Hersenletsel: een breuk in de levenslijn'.
Lees meer over de bijeenkomst van 11 september 2010.

26 september organiseerde de contactgroep Niet-aangeboren hersenletsel een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst hield W. Visser een inleiding over ‘De zorg van/voor familieleden van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel’.
Lees meer over de bijeenkomst van 26 september 2009.

Het thema 'De onzichtbare gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel' werd tijdens deze bijeenkomst ingeleid door mevr. drs. J.H. Visser-van Dijk, psycholoog in verpleeghuis Salem.
Lees meer over de bijeenkomst van 13 september 2008.