Bijeenkomsten Ouders van kinderen met een visuele beperking

2018
Zaterdag 22 september 2018 sprak mevr. Van Es spreken over het onderwerp 'Aandacht voor ons kind'.
Lees meer over deze bijeenkomst.

2017
Zaterdag 30 september 2017 vond de bijeenkomst voor ouders en hun kinderen met een visuele beperking plaats in de Gereformeerde Gemeente te Woerden. De heer E. Prosman, werkzaam bij het Irishuys, verzorgde een presentatie over het Irishuys en over allerlei soorten hulpmiddelen. 
Lees meer over deze bijeenkomst.

2016
Zaterdag 17 september 2016 werd een ontmoetingsdag mevr. drs. S.H (Sarina) Brons-van der Wekken sprak over “Minder zien; niet minder zijn”.
Lees meer over deze bijeenkomst.

2015
Zaterdag 3 oktober 2015 organiseerde Helpende Handen de eerste ontmoetingsbijeenkomst voor ouders van kinderen met een visuele beperking. Aanleiding voor deze bijeenkomst is de vraag die ouders van kinderen met een visuele beperking aan Helpende Handen hebben gesteld om te komen tot lotgenotencontact.

Organisatiecommissie Volwassenen met een visuele beperking
De organisatiecommissies van een contactgroep zorgt ervoor dat de activiteiten van de contactgroep plaats kunnen vinden. In de organisatiecommissies participeren vrijwilligers, die voor ondersteuning een beroep kunnen doen op een consulent van Helpende Handen.

Algemeen e-maiiladres contactgroep Visuele beperking.

mevr. M. Achterberg-Ruiter
T 055 355 31 42
E-mail

mevr. M. de Heer-Oskam
T 05252 63 36 82
E-mail

mevr. B.A. van Kralingen-Lankamp
T 0548 52 25 64
E-mail