Bijeenkomsten Gedragsproblemen

Voorjaar 2019 werden er bijeenkomsten gehouden over 'Verslavingsgevoeligheid bij jongeren met gedragsproblemen'.
Lees meer over de bijeenkomsten van 2019.

In 2018 werden bijeenkomsten georgansieerd over ADD.
Lees meer over de bijeenkomsten van 2018.

De najaarsbijeenkomsten 2017 gingen over 'Mijn kind heeft MCDD, wat kan ik doen?'
Lees meer over de najaarsbijeenkomsten 2017.

De voorjaarsbijeenkomsten 2017 gingen over 'extreme (verbale) uitingen'.
Lees meer over de voorjaarsbijeenkomsten 2017.

In vervolg op de najaarsbijeenkomsten van 2014, werd in het najaar van 2015 aandacht besteed aan de diagnoses MCDD en ODD.
Lees meer over de najaarsbijeenkomsten 2015.

De voorjaarsbijeenkomsten zijn dit jaar gehouden rond het thema ‘het loslaten van tieners met ADHD’.
Lees meer over de voorjaarsbijeenkomsten 2015.

In november 2014 kwamen ouders bij elkaar rond de diagnoses MCDD, ODD en hechtingsproblematiek. Na de aandacht voor autisme en ADHD, is deze keer gekozen voor minder bekende diagnoses.
Lees meer over de najaarsbijeenkomsten 2014.

In november en december 2013 zijn drie waardevolle regioavonden gehouden over het thema ‘Godsdienstige opvoeding van kinderen en jongeren met autisme’.
Lees meer over de najaarsbijeenkomsten 2013.

De afgelopen voorjaarsbijeenkomsten hadden als thema ‘Op weg naar rust’, naar aanleiding van de PILLAR-methode.
Lees meer over de voorjaarsbijeenkomsten 2013.

De bijeenkomsten gingen over 'AD(H)D het onoplettende type'.
Lees meer over de voorjaarsbijeenkomsten 2012.

In november 2011 hielden we vier regionale bijeenkomsten over ‘Onberedeneerde angst’. De avonden hadden voor een groot deel dezelfde inhoud.
Lees meer over de najaarsbijeenkomsten 2011.

In november 2010 hield Jacqueline Heskes lezingen over AD(H)D.
Lees meer over de najaarsbijeenkomsten 2010.

Op 9 september 2009 hield orthopedagoge drs. Gerrie Ham-Willemsen een lezing over sociale-vaardigheidstraining bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis.
Lees meer over de voorjaarsbijeenkomsten 2009.