Bijeenkomsten Epilepsie

Dit jaar willen we graag aandacht vragen voor het pastoraat aan mensen met een langdurige of levenslange zorgvraag. We hebben ds. L. Terlouw bereid gevonden hierover een lezing te verzorgen.
Lees meer over de bijeenkomst van 22 november 2014.

Tijdens deze bijeenkomst sprak verpleegkundig consulent epilepsie, mevr. J.E. Rietveld over 'Epilepsie op jonge leeftijd, maar óók daarna'.
Lees meer over de bijeenkomst van 17 november 2012.

'Epilepsie in relatie, binnen het huwelijk, het gezin, of op het werk’ was op 1 oktober 2011 het thema waar R. Klahn over sprak.
Lees meer over de bijeenkomst van 1 oktober 2011.

Zaterdag 13 november was in Woerden de jaarlijkse bijeenkomst van de contactgroep epilepsie. Dhr. W. Visser ging in op het thema van de bijeenkomst: ‘Epilepsie en de pastorale zorg’.
Lees meer over de bijeenkomst van 13 november 2010.

Het thema voor deze morgen was: Epilepsie en je omgeving. De lezing werd gehouden door Theo Heisen, gespecialiseerd maatschappelijk werker, werkzaam bij Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) op de Polikliniek voor Epilepsie te Rotterdam.
Lees meer over de bijeenkomst van 7 november 2009.