Bijeenkomsten Autisme en een verstandelijke beperking

15 november 2018 sprak ds. D. de Wit over Ze zijn gedoopt; de plaats van mensen met autisme en verstandelijke beperking in de Bijbel en in de gemeente.
Lees meer over de bijeenkomst van 15 november 2018.

Mevr. drs. I.M. de Meester hield 2 februari 2017 een inleiding over 'Grip op onbegrip - omgaan met (de pijn van) onbegrip.
Lees meer over de bijeenkomst van 2 februari 2017.

Mevr. L.J. (Loes) Coppoolse sprak tijdens de bijeenkomst over 'Godsdienstige opvoeding: Duidelijke opdracht, maar hoe doe ik dat met mijn kind met autisme en een verstandelijke beperking?'.
Lees meer over de bijeenkomst 19 november 2015 (Goes).

Uitgebreid werd stilgestaan bij praktische voorbeelden hoe het kan gaan in een gezin met een kind met autisme en een verstandelijke beperking.
Lees meer over de bijeenkomst van 20 november 2014.

Spreker was mevr. dr. Jarymke Maljaars, orthopedagoog en onderzoeker aan de Universiteit van Leuven. Zij is gepromoveerd op het onderwerp ‘Communicatie met mensen met autisme en een verstandelijke beperking’.
Lees meer over de bijeenkomst van 2 februari 2013.

Mevr. drs. Lida Nuy, werkzaam als gz-psycholoog en stafmedewerker/opleider bij het Leo Kannerhuis (centrum voor autisme), hield met veel kennis van zaken een boeiende inleiding over sociaal-emotionele ontwikkeling bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking.
Lees meer over de bijeenkomst van 30 november 2011 en 16 mei 2012.

Mevrouw drs. S. Wolthaar van het Leo Kannerhuis hield een boeiende lezing over Vrijetijdsbesteding voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking.
Lees meer over de bijeenkomst van 17 november 2010.