Bijeenkomsten ADD - 2018

“Heb je morgen nog huiswerk voor biologie?”, vraagt Jans moeder. Jan gaat meteen achter de computer zitten. Na een uur vraagt moeder: “En, heb je nog huiswerk voor biologie?” “Oh”, zegt Jan, en klikt een nieuwssite weg. “Helemaal vergeten om te kijken.”

De bijeenkomsten van de contactgroep Gedragsproblemen gingen dit jaar over ADD. Het thema was ‘ADD en zwakke executieve functies’. Er was veel belangstelling voor de bijeenkomsten in Moerkapelle, Apeldoorn en ’s-Gravenpolder. Op alle bijeenkomsten blijkt dat het fijn is om met elkaar meer te leren over een thema. Daarnaast zijn de onderlinge ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen belangrijke redenen voor ouders en beroepsopvoeders om de avonden te bezoeken.

In ’s-Gravenpolder heeft mevr. A.J. (Rianneke) van Belzen MSc de avond verzorgd. De powerpointpresentatie die zij heeft gebruikt, is op te vragen bij Inge van Hell.
Dhr. H. (Henk) ten Hove heeft een samenvatting gemaakt van de lezing die hij in Moerkapelle en Apeldoorn heeft gehouden. In dat bestand staan ook verschillende tips genoemd.