Bijeenkomst 7 september 2013

Op deze jongerendag hield mevrouw Gonnie Maasse een inleiding over rouwverwerking en autisme. De gastspreker vertelde allereerst één en ander over rouw en rouwverwerking in de Bijbel. Daarnaast vertelde zij aan de hand van voorbeelden uit haar werk en uit haar persoonlijk leven hoe belangrijk goede verliesverwerking is.

Rouwen is niet alleen van toepassing bij verlies van familieleden of andere dierbaren. Ook het verliezen van een baan of het kwijtraken van iets waaraan je bijzonder gehecht bent, kan een rouwproces tot gevolg hebben. Na de inleiding was er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. Uit de vragen en onderlinge gesprekken bleek hoezeer het onderwerp leeft bij veel jongeren. Er werden lijnen getrokken naar autisme en de wijze waarop rouw wordt beleefd. Jongeren met autisme blijken vooral behoefte te hebben aan het eerst zelf verwerken van een deel van het verdriet, voordat men behoefte heeft om met anderen te delen. Benadrukt wordt dat men dan wel zelf moet aangeven wanneer er wel behoefte is aan ondersteuning omdat de omgeving dat meestal niet in de gaten heeft. Al met al een belangrijk onderwerp dat goed werd ingeleid en dat een goede gedachtewisseling tot gevolg had.