Bijeenkomst 3 december 2016

“God is een Herder, een Koning, de Schepper, een Rechter… tot Wie moet ik dan bidden?” Dat was één van de vragen die aan de orde kwam tijdens de jongerendag voor jongeren met autisme. Op zaterdagmorgen 3 december 2016 kwamen tien jongeren met autisme bij elkaar in Woerden om met ouderling Rosbergen over ‘autisme en geloven’ te spreken.

De inleider besprak eerst kort het onderwerp, aan de hand van vier herkenbare thema’s. Veel vragen kwamen aan de orde, zoals: Wat is geloven? Is geloven niet iets vaags, niet concreet? Hoe moet je bidden? Hoe kun je bidden? Hoe kun je je gebed voorbereiden? Mag je onder het bidden even op je briefje kijken? Wat bedoelt God in de Bijbel? Hoe kan ik mijn aandacht de hele dienst bij de preek houden?

Na de inleiding was er gelegenheid voor ontspanning en voor onderling gesprek. Een paar gesprekspunten:

  • “Is twijfelen zonde?” Aan de orde kwamen het twijfelen aan God en het twijfelen aan jezelf. Twijfelen aan God is zonde; twijfelen aan jezelf en steeds opnieuw bedenken hoe zondig je bent, is leerzaam.
  • “Tot Wie moet ik bidden? Ik hoor van God als Koning, Priester, Herder en Rechter? Moet ik een keus maken tot wie ik bid?” De aanwezige jongeren spraken er met de inleider en de vrijwilligers over dat je geen keus hoeft te maken, de Heere begrijpt je. Je kunt in je gebed eventueel proberen aan te sluiten bij wat je gelezen hebt, bijvoorbeeld over God als Herder.
  • “Hoe kun je omgaan met de grote hoeveelheid prikkels in de kerk? Hoe kun je je dan (blijven) concentreren?” Voor de één helpt het om iets in de handen te hebben om te ‘friemelen’, de ander kiest voor een plaats voorin de kerk om zoveel mogelijk zichtbare prikkels achter zich te laten. Soms kan het helpen om tijdens de tussenzang even naar de wc te gaan en zo wat rust te creëren. De jongeren wezen elkaar erop dat het ook goed is om te bidden om (vernieuwde) concentratie.

Klik hier voor de gebruikte powerpointpresentatie.

Het was opnieuw een heel waardevolle jongerendag. We gunnen deze ervaring ook aan andere jongeren. Heb je autisme en een (boven)gemiddelde intelligentie en ben je tussen de 16 en 25 jaar oud? Stuur een mailtje en we sturen jou ook een uitnodiging. Je bent van harte welkom.