Bijeenkomst 25 november 2014

Het thema van deze bijeenkomst was 'Verwerking en acceptatie, een levenslang proces?'

José en Rinka Simonse, de ouders van Jaap, hielden een inleiding en vertelden in iets over hun ervaringen in hun eigen gezin.