Bijeenkomst 22 september 2018

Bart-Jan opent de bijeenkomst door met elkaar te lezen Lukas 11 waarna we psalm 46:1 zingen. Na het gebed en een korte meditatie over het gelezen Bijbelgedeelte heet hij iedereen welkom. In het bijzonder Gerda van Es die deze morgen de lezing zal verzorgen, Gerda is werkzaam als schoolmaatschappelijk werker en coördinator bij De Vluchtheuvel. Gerda heeft als thema voor deze dag: Aandacht voor onze kinderen.

Ze heeft het boek Broers en zussen geschreven door Anjet van Dijken meegenomen. Gerda begint haar lezing door uit dit boek een stukje voor te lezen. Daarna verdeelt ze de lezing in leerlessen en een opdracht, of een stelling. 

Leerles Maak je niet te veel zorgen

  • waarover maak jij je zorgen
  • vind je dat je je te veel zorgen maakt?
  • hoe denkt je man / vrouw hierover
  • als je je te veel zorgen maakt hoe zou je dit kunnen veranderen

Stelling Op volwassen leeftijd hebben brussen uit een speciaal gezin meer problemen dan broers en zussen uit een gewoon gezin
Hier mogen we schriftelijk voor ons zelf op reageren en bespreken we het later samen.

Gerda noemt ook het woord SIBS = Speciaal in bepaalde situaties. Heel belangrijk is ook erkenning, doorvragen en bespreekbaar maken. 

Gerda geeft een aantal belangrijke handvatten:

  • zorg als ouders goed voor jezelf
  • ze geeft tips die je als ouders kunt doen samen met het gezin en het speciaal aandacht nodig hebbende kind
  • een dagje uit wat voor iedereen in het gezin kan
  • kies activiteiten waarin de beperking het minst merkbaar is

Na de lezing is er een pauze daarna bespreken we samen wat we gehoord hebben, veel dingen zijn herkenbaar. De sfeer waarin we dit bespreken is goed. We gebruiken nog gezamenlijk de maaltijd. De vrijwilligers hebben weer hun best gedaan om de kinderen een gezellige morgen te bezorgen door te knutselen en samen met de kinderen wat lekkers klaar te maken voor bij de maaltijd. De maaltijd wordt begonnen met gebed door dhr. Van Kralingen vader van Julia. En de maaltijd wordt gesloten en de dag beëindigd met Bijbellezen en gebed door dhr. Achterberg vader van Elise. We mogen weer terugzien op een hele fijne ontmoeting.

Tekst: mevr. Van Kralingen