Bijeenkomst 22 april 2017

17 mensen met een visuele beperking bezochten de eerste bijeenkomst van de contactgroep. Ook kwam er een groot aantal echtgenoten mee. De dag stond in het teken van kennismaking, ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen. Tineke de Vreugd, consulent bij Helpende Handen, heette iedereen van harte welkom. De heer J. Pas opende de bijeenkomst met het lezen van een gedeelte uit Hebreeën 4.

Vervolgens zongen we psalm 33: 7, begeleid door een deelnemer op het orgel. “Zien Zijn Goddelijk’ ogen, op al ’t mensdom neer”.  De heer Pas vervolgde hierop: ‘Wij zijn hier bij elkaar met onvolmaakte ogen, met onvolmaakt zicht. Dat kan worstelingen geven. Dat kan levensvragen opwerpen. Waarom treft dit mij? Maar er is een Schepper, Die met volmaakte ogen uit het ongenaakbaar licht op ons neerziet.’

Na het gebed vertelde Tineke de Vreugd hoe Helpende Handen begonnen is met de organisatie van de contactgroepen voor volwassenen en kinderen met een visuele beperking. Ze introduceerde de leden van de organisatiecommissie, vrijwilligers die samen met haar de bijeenkomsten organiseren: Jan Pas, Gerdine Plattèl en Jeanet Zuidweg. Er volgden nog een aantal praktische mededelingen en daarna was het tijd voor de kennismakingsronde. De achtergronden van de aanwezigen zijn divers. Oogbeperkingen zoals nystagmus, kegel-staafdystrofie, albinisme, glaucoom en netvliesloslating passeerden de revue. Ook de gevolgen daarvan in de dagelijkse praktijk varieerden. Slechtziendheid blijkt veel impact te hebben op het gezinsleven en deelname aan het kerkelijk leven.

Na de kennismaking was het tijd voor pauze. Vervolgens gingen de bezoekers in een vijftal groepen uiteen: drie groepjes van mensen met een visuele beperking en twee groepjes met partners. Mensen met slechtziendheid/blindheid zelf wisselden ervaringen en voornamelijk veel praktische tips uit. De echtgenoten bespraken vooral welke impact de oogbeperking op hen als partner heeft. Na de groepsbespreking zocht iedereen elkaar weer op en bespraken we gezamenlijk wat er bij iedereen besproken is.

Het gebruik van de iPhone/iPad blijkt populair. Veel apps kunnen ondersteunend ingezet worden. Er is behoefte aan gesproken versies van theologische boeken.

Eveneens kwamen andere hulpmiddelen aan bod, en daarbij de vraag: hoe aanvaard je je beperking én de hulpmiddelen, óók als partner?

En zo is er veel besproken, ook nog tijdens de gezamenlijke broodmaaltijd. Er was tijd tekort! Met allerlei indrukken en nieuwe inspiratie namen de bezoekers afscheid van elkaar.