Bijeenkomst 17 september 2016

De bijeenkomst werd geopend met een welkomstwoord van Bert Regterschot, consulent bij Helpende Handen. We lazen met elkaar Genesis 6: 1 - 8, waarna Bert Regterschot voorging in gebed. Hij heette nogmaals iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder aan de spreekster van vanmorgen, Sarina Brons en aan de nieuwe bezoekers van de bijeenkomst.

Vervolgens stelde Tineke Guijt zich voor als nieuwe consulent bij Helpende Handen. Zij neemt vanaf september de contactgroep ‘Visuele beperking’ over van haar collega Bert; waaronder de groep ‘ouders’ en D.V. in het voorjaar 2017 de groep voor ‘volwassenen met een visuele beperking’. Eveneens noemde Bert nog even de leden van de organisatie-commissie, die ook aanwezig waren. Helaas was Jeanet Zuidweg vandaag verhinderd, omdat zij herstellende is van een operatie. Haar boek ‘De witte stok’ kon op de bijeenkomst gekocht worden en vond gretig aftrek.

 Vervolgens introduceerde Bert het thema van vanmorgen: ‘Minder zien, maar niet minder zijn’. Het logo van Helpende Handen impliceert naast elkaar te staan. Men mag niet boven de ander met een beperking gaan staan. In Genesis 6 lazen we over ‘mannen van naam’. Maar God zag dat er boosheid was. Daartussen stond Noach. Van hem staat er echter iets bijzonders: Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. Niet omdat hij een reus was, maar door genade. Als het gaat over minder zijn: Christus was de minste, terwijl Hij de meeste was. Voor zondaren als u en ik. Daarna zongen we Psalm 113:3 en 4.

Sarina Brons hield tijdens deze bijeenkomst een lezing over 'Minder zien; niet minder zijn'. Ze deed dit aan de hand van:

1. Wat is zelfwaarding?
2. Wat betekent minder zien voor het zelfvertrouwen?
3. Wat betekent dit voor ouders?

Wilt u de samenvatting van de lezing (terug)lezen? U kunt het document hieronder downloaden.