Bijeenkomst 14 mei 2018

Dit jaar is er weer een avond georganiseerd met als thema: ‘Parkinson in het gezin’. Aan de hand van dit thema hield H.M. Lobbezoo een lezing voor ons te houden over Parkinson en de naaste omgeving waarin hij kiest voor een praktische benadering en een pastorale handreiking.