Bij_de_Bron.jpg

Bijbels kernwoordenboek Bij de Bron

Veel jongeren (met autisme) hebben moeite met het begrijpen van Bijbelse kernbegrippen zoals ‘barmhartigheid’, ‘verbond’, ‘wedergeboorte’ en ‘wederkomst’. Naar aanleiding van de reacties op het dagboek Levend Woord heeft Helpende Handen besloten een Bijbels kernwoordenboek uit te geven.

De kernwoorden die in het boek besproken worden, zijn bepaald aan de hand van een onderzoek onder jongeren met autisme. Hen is gevraagd welke woorden zij onduidelijk vinden en waar ze meer uitleg over willen ontvangen.

Bij de Bron
In het kernwoordenboek Bij de Bron worden 52 Bijbelse kernwoorden uitgelegd. Hierdoor kunnen de lezers elke week één kernwoord overdenken. In het kernwoordenboek worden deze begrippen duidelijk uitgelegd, aan de hand van de vragen:

- waar staat dit in de Bijbel?
- wat betekent het?
- wat betekent het voor jou?

Scribenten
De hoofdstukken zijn geschreven door drie predikanten van de Gereformeerde Gemeenten: ds. M. Joosse, ds. A. Schot en ds. H.A. van Zetten.