Bijbels kernwoordenboek

Veel jongeren (met autisme) hebben moeite met het begrijpen van Bijbelse kernbegrippen zoals ‘barmhartigheid’, ‘verbond’, ‘wedergeboorte’ en ‘wederkomst’. Naar aanleiding van de reacties op het dagboek Levend Woord heeft Helpende Handen besloten een Bijbels kernwoordenboek uit te geven. De kernwoorden die in het boek besproken worden, zijn bepaald aan de hand van een onderzoek onder jongeren met autisme. Hen is gevraagd welke woorden onduidelijk zijn en waar ze meer uitleg over willen ontvangen.

In het kernwoordenboek worden 52 Bijbelse kernbegrippen uitgelegd. Hierdoor kunnen de lezers elke week één kernwoord overdenken. In het kernwoordenboek worden deze begrippen op eenduidige wijze uitgelegd, aan de hand van de vragen ‘waar staat dit in de Bijbel?’, ‘wat betekent het?’ en ‘wat betekent het voor jou?’.

Scribenten
De hoofdstukken worden geschreven door drie predikanten van de Gereformeerde Gemeenten: ds. M. Joosse, ds. A. Schot en ds. H.A. van Zetten.

Presentatie
Datum: 23 november 2017 
Plaats:
Gouda
Locatie: Driestar Educatief
Adres: Burg. Jamessingel 2
Aanvang: 19.45 uur

Weblog
Tot aan de presentatie van het Bijbels kernwoordenboek houden we u door middel van een weblog op de hoogte van de ontwikkelingen. U kunt deze blogs lezen door hier te klikken of door u aan te melden voor de nieuwsbrief waarin deze blogs verschijnen (hiervoor gebruikt u onderstaand formulier).

Met het invullen van onderstaand formulier geeft u aan dat u op de hoogte gehouden wilt worden van de ontwikkelingen rondom het Bijbels kernwoordenboek.