Bert_Regterschot2.jpg

Bert Regterschot

"Afdelingsbesturen en vrijwilligers in de regio doen belangrijk werk binnen de vereniging. Dat kan soms tijd en ook moeite kosten. Maar ze hoeven er niet alleen voor te staan. Voor ondersteuning kunnen ze een beroep doen op de consulent(en) regio. Vanuit mijn privésituatie, als ouder van een zoon met meervoudige beperkingen, en ook als ex-afdelingsbestuurlid, ken ik de vragen en probeer ze te beantwoorden."

Functie
Consulent

Werkzaamheden

  • adviseren en ondersteunen afdelingsbesturen en contactgroepen
  • uitbouwen decentrale belangenbehartiging

Contactgroepen

  • Downsyndroom
  • Spina bifida
  • Syndroom van Turner

Wilt u contact met Bert Regterschot opnemen? Stuur een e-mail.