Autismediensten

Heeft u te maken met een stoornis in het autistisch spectrum? Helpende Handen ondersteunt mensen met autisme op verschillende manieren.

Persoonlijke dienstverlening
Consulenten Persoonlijke Dienstverlening helpen bij het zoeken naar zorg of begeleiding in uw eigen situatie. Die is voor iedereen verschillend en daarom denken ze mee en helpen ze datgene te vinden wat voor u passend is.
Lees meer

Lotgenotencontact
Er worden bijeenkomsten gehouden waarin mensen, die net zoiets meemaken als u elkaar ontmoeten. Iemand houdt een inleiding over een onderwerp dat te maken heeft met autisme. Dat kan iemand zijn die zelf een stoornis in het autistisch spectrum heeft, maar ook iemand die daar mee te maken heeft, bijvoorbeeld in familie of als beroepskracht. Helpende Handen kent een aantal contactgroepen rondom autisme:

  • Contactgroep autisme voor ouders van kinderen/jongeren met autisme en een gemiddelde intelligentie
  • Contactgroep autisme in relatie voor mensen die in hun verkering of huwelijk te maken hebben met autisme
  • Contactgroep autisme en een verstandelijke beperking voor ouders van kinderen met autisme en een verstandelijke beperking
  • Contactgroep jongeren met autisme voor jongeren van 16 tot 25 jaar met autisme en een gemiddelde of bovengemiddelde intelligentie

Gespreksgroepen
Volwassenen met autisme en een (boven)gemiddelde intelligentie ontmoeten elkaar in gespreksgroepen. Met elkaar worden dan allerlei onderwerpen besproken die te maken hebben met autisme. De gespreksgroepen staan onder leiding van een vrijwillige gespreksleider van Helpende Handen.
Lees meer

Huiskamergroepen
Op sommige plaatsen in Nederland komen mensen in huiskamergroepen bij elkaar. Dat is informeel lotgenotencontact, speciaal voor partners van mensen met autisme. Zij kunnen dan in kleine kring ervaringen met elkaar bespreken.
Lees meer

Autisme en geloven

Wat je in de Bijbel leest en in de kerk hoort, is niet altijd makkelijk toe te passen als je een stoornis in het autistisch spectrum hebt. Jongeren, maar ook ouderen, kunnen hierover vragen hebben. Ouders en ambtsdragers vinden het vaak moeilijk hierover te spreken. Helpende Handen wil graag - in groepsverband of individueel - meedenken over: autisme en geloven, godsdienstige opvoeding, catechese en pastoraat.
Lees meer