Autisme_in_de_kerk2.jpg

Autisme in de kerk

Er is steeds meer aandacht voor mensen met autisme. In bijna elke kerkelijke gemeente zijn gemeenteleden met een vorm van autisme.

Om mensen met autisme bij het kerkelijk leven te betrekken, heeft Helpende Handen in het verband van ‘Platform Autisme in de kerk’ drie brochures uitgegeven: ‘Autisme in de kerk’, Autisme in het jeugdwerk’ en 'Autisme thuis'. 
Lees meer over deze brochures.

Naast deze brochures biedt Helpende Handen informatie en documenten die gebruikt kunnen worden in het kerkelijk leven.

Om gemeenteleden, kerkenraden, jeugdwerkers en andere belangstellenden te informeren over autisme en over de wijze waarop mensen met autisme bij het kerkelijk leven betrokken kunnen worden, biedt Helpende Handen toerustingsavonden aan.

Doelgroep: kerkelijke gemeenten

Met behulp van onderstaand formulier kunt u een aanvraag doen voor toerusting of een lezing. U kunt hiervoor ook telefonisch contact met Helpende Handen opnemen: 0348 48 99 70.