Autisme en geloven

Wat je in de Bijbel leest en in de kerk hoort, is niet altijd makkelijk toe te passen als je een stoornis in het autistisch spectrum hebt. Helpende Handen wil graag - in groepsverband of individueel - meedenken over: autisme en geloven, godsdienstige opvoeding, catechese en pastoraat. Jongeren en ouderen kunnen hierover vragen hebben. Ouders en ambtsdragers vinden het vaak moeilijk hierover te spreken. Mogelijk vindt u in onderstaande informatie handvatten. Iedereen die vragen heeft over ‘autisme en geloven’ kan contact opnemen met Helpende Handen. Dit kan via onderstaand formulier of door te bellen (0348 48 99 70).

Over de volgende onderwerpen biedt Helpende Handen informatie aan:

Dagboek
Dagboek Levend Woord is een dagboek dat door de structuur en duidelijke uitleg geschikt is voor jongeren met autisme.

Bijbels kernwoordenboek
Bij de Bron is een Bijbels kernwoordenboek waarin 52 Bijbelse kernbegrippen worden uitgelegd. Door de structuur en duidelijke uitleg is dot boek geschikt voor jongeren met autisme.

Kerkboekjes
Er zijn diverse 'kerkboekjes' in omloop die gebruikt kunnen worden om de kerkdienst te kunnen volgen:

 • kerkboekje met mogelijkheid aantekeningen over de kerkdienst te maken
 • een kerkboekje (voorbeeld) met de mogelijkheid gegevens van de eigen gemeente in te vullen. U kunt dit kerkboekje (Word bestand zodat het aan de eigen situatie aanpasbaar is) aanvragen door een e-mail te sturen.

Platform Autisme in de kerk
Helpende Handen participeert in ‘Platform Autisme in de kerk’. Het Platform heeft verschillende brochures uitgegeven:

 • Autisme in de kerk - brochure voor ambstdragers
  Deze brochure bevat een theoretisch kader over autisme en praktische handreikingen voor de omgang met mensen met autisme in het pastoraat, diaconaat, catechese en het jeugdwerk.
  Klik hier voor het bestellen van deze brochure.
 • Autisme in het jeugdwerk - brochure voor leidinggevenden
  Deze brochure bevat een theoretisch kader over autisme en praktische handreikingen voor leidinggevenden in hun omgang met jongeren met autisme op de vereniging. Er is ook een hoofdstuk in opgenomen voor jongeren.
  Klik hier voor het bestellen van deze brochure.
 • Autisme thuis - over gezin, geloof en kerk
  In deze brochure staan handvatten en tips over godsdienstige opvoeding aan kinderen en jongeren met autisme. In de brochure zijn interviews met ouders van kinderen en jongeren met autisme opgenomen over de ervaringen die zij hebben met de godsdienstige opvoeding.
  Klik hier voor het bestellen van deze brochure.

Onderstaand formulier kunt u gebruiken voor het stellen van uw vraag over autisme en geloven.