Autisme en een verstandelijke beperking

Voor ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke berperking organiseert de contactgroep Autisme bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn vooral bedoeld voor ouders (en verwanten) van mensen met autisme die functioneren op ZML-niveau of die een intensievere vorm van dagbesteding nodig hebben.

De organisatiecommissie van een contactgroep zorgt ervoor dat de activiteiten van de contactgroep plaats kunnen vinden. In de organisatiecommissie participeren vrijwilligers, die voor ondersteuning een beroep kunnen doen op een consulent van Helpende Handen.

Inge van Hell, consulent lotgenotencontact
T 0348 48 99 70
E e-mail