Adverteren

Driemaal per jaar geeft Helpende Handen het ledenmagazine Samen uit. In dit magazine wordt aandacht besteed aan onderwerpen waar mensen met een beperking en hun verwanten mee te maken (kunnen) hebben.

Aantal pagina's: 32
Oplage: 9.250

Tarieven
(per advertentie)

Formaat 1 keer 2 keer 3 keer
1/8 pagina €   100,00 €     97,50 €     95,00
1/4 pagina €   195,00 €   190,00 €   185,00
1/2 pagina €   375,00 €   370,00 €   365,00
1/1 pagina €   695,00 €   685,00 €   675,00
spread € 1050,00 € 1025,00 € 1000,00

Verschijning
nr. 3: 3 oktober 2019 (aanleveren: 10 september 2019)

nr. 1: februari 2020 (aanleveren: medio januari 2020)
nr. 2: juni 2020 (aanleveren: medio mei 2020)

De advertenties dienen aangeleverd te worden als .jpg-bestand of als .pdf-bestand.

Interesse
Heeft u interesse in het plaatsen van een advertentie in het ledenmagazine Samen? Neem dan contact op met:
Siegbert Beukens
T 0348 48 99 70
E e-mail