Nieuws

21 juli 2014

Minder leerlingen naar speciaal basisonderwijs

In het schooljaar 2013/’14 zaten 70 duizend leerlingen (5 procent) in het speciaal basisonderwijs of op een speciale school voor basisonderwijs. Op 1 augustus gaat de Wet Passend Onderwijs in. Scholen hebben vanaf dat moment zorgplicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden, bij voorkeur in het reguliere basisonderwijs. Hoeveel leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, verschilt sterk per regio.

Verder lezen

15 juli 2014

Mezzo start meldpunt voor mantelzorgers

Er verandert veel in de wet- en regelgeving de komende jaren. Denk bijvoorbeeld aan de Wmo 2015, Wet langdurige zorg, Participatiewet, Jeugdwet. Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning, de zorgverzekeraar voor verzorging en verpleging thuis.

Verder lezen

07 juli 2014

Meer medicatie ADHD baart zorgen

De afgelopen jaren is het gebruik van het geneesmiddel Ritalin bij kinderen en jongeren verviervoudigd. Ook blijkt een groeiend aantal jeugdigen met ADHD-achtige problemen in het hulpcircuit terecht te komen. Toegenomen prestatiedruk en afgenomen tolerantie van afwijkend gedrag lijken belangrijke oorzaken van de sterk gegroeide hulpvraag. Hiermee is niet vastgesteld of er sprake is van overbehandeling. Daarvoor is onvoldoende bekend over gepaste zorg. Hoe dan ook moet veel meer gekeken worden naar wat zorgverleners, scholen en werkgevers kunnen doen om de problemen van jongeren het hoofd te bieden. Dit schrijft de Gezondheidsraad in twee uitgebrachte adviezen: ‘ADHD: medicatie en maatschappij’ en ‘Participatie van jongeren met psychische problemen’.

Verder lezen