Nieuws

14 april 2015

Onderzoek naar veranderingen in de zorg

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg, kortdurend verblijf en voor volwassenen die behoefte hebben aan enige vorm van ondersteuning ten behoeve van hun zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen of opvang. Om de effecten te meten start 'Aandacht voor iedereen' een onderzoek.

Verder lezen

10 april 2015

Weinig aanbod in ondersteuning broers en zussen van zorgkinderen

Uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) blijkt dat 60 procent van alle ondervraagde brussen niet weet waar ze terecht kunnen voor ondersteuning. De helft van de brussen vindt dat er onvoldoende ondersteuning beschikbaar is. Terwijl 88 procent van de respondenten verwacht dat brussenondersteuning laagdrempelig en in iedere regio beschikbaar is. Ook de toekomst van hun zorgintensieve broer of zus is een bron van zorg: 89 procent wil hierin meer inspraak.

Verder lezen

01 april 2015

Aantal banen voor mensen met arbeidsbeperking gegarandeerd

De Eerste Kamer met een zeer ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel ‘banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’ (BQA). Deze wet regelt hoe de gemaakte afspraken uit het sociaal akkoord over extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden uitgevoerd en nageleefd.

Verder lezen