Nieuws

19 mei 2016

Hervorming zorg zichtbaar in zorguitgaven

De zorguitgaven zijn voor het derde jaar op rij minder hard gegroeid dan de Nederlandse economie. In 2015 stegen de kosten met 0,8 procent in vergelijking met het voorgaande jaar en kwamen daarmee uit op een bedrag van 95 miljard euro. Per inwoner gaat het om 5.628 euro; 0,4 procent meer dan in 2014. Dit meldt het CBS.

Verder lezen

18 mei 2016

Gemeente moet huishoudelijke hulp leveren

De Centrale Raad van Beroep heeft richtinggevende uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Beslist is dat huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 valt. Aanspraken op huishoudelijke hulp die zijn toegekend onder de tot 1 januari 2015 geldende oude Wmo, blijven ook daarna gelden. De gemeente kan die aanspraken met toepassing van de Wmo 2015 aanpassen aan haar nieuwe Wmo-beleid.

Verder lezen

18 mei 2016

Zelfredzaamheid 'Wmo-gebruiker' begrensd

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die langdurige zorg nodig hebben; de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én voor de jeugdzorg. In de 'Overall rapportage sociaal domein. Rondom de transitie' schetst het SCP de ontwikkelingen voorafgaand aan de transitie en de stand van zaken er vlak na.

Verder lezen