Nieuws

23 juli 2014

CIZ presenteert nieuwe indicatieregels

Vanaf vandaag wordt de geldigheidsduur van indicatiebesluiten verkort die het Centrum Indicatiestelling Zorg afgeeft. Met het aannemen van de nieuwe Wmo door de Eerste Kamer zijn ook de regels voor indicatiebesluiten veranderd.

Verder lezen

21 juli 2014

Minder leerlingen naar speciaal basisonderwijs

In het schooljaar 2013/’14 zaten 70 duizend leerlingen (5 procent) in het speciaal basisonderwijs of op een speciale school voor basisonderwijs. Op 1 augustus gaat de Wet Passend Onderwijs in. Scholen hebben vanaf dat moment zorgplicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden, bij voorkeur in het reguliere basisonderwijs. Hoeveel leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, verschilt sterk per regio.

Verder lezen

15 juli 2014

Mezzo start meldpunt voor mantelzorgers

Er verandert veel in de wet- en regelgeving de komende jaren. Denk bijvoorbeeld aan de Wmo 2015, Wet langdurige zorg, Participatiewet, Jeugdwet. Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning, de zorgverzekeraar voor verzorging en verpleging thuis.

Verder lezen