Nieuws

17 april 2014

Zorgakkoord brengt zekerheid voor mensen met een beperking

Staatssecretaris Van Rijn heeft overeenstemming bereikt met de fracties van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP over extra geld voor de zorg en ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking. De middelen komen beschikbaar voor begeleiding en de zorg voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling.

Verder lezen

15 april 2014

Eilandjesmentaliteit in vraagstuk ‘langer zelfstandig thuis wonen’

Langer zelfstandig thuis wonen is een complex vraagstuk met diverse partijen, zoals gemeentes, zorgvragers en zakelijk dienstverleners. Alle betrokken actoren zullen moeten samenwerken en elkaars kennis en financiële middelen gebruiken. Alleen zo komt er een oplossing om de stijgende zorgkosten in de hand te houden. Er dreigt echter een probleem te ontstaan, aldus onderzoekster Hannah de Kruijf. Iedere partij heeft op dit moment zijn eigen belangen, dat staat samenwerken in de weg.

Verder lezen

15 april 2014

Functie 'Begeleiding' vooral in grote steden

Nederland telde in 2012 ruim 250 duizend langdurig zieken, gehandicapten of ouderen die begeleiding nodig hadden bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. In kleine gemeenten heeft een lager aandeel van de volwassen inwoners een indicatie voor begeleiding dan in grote gemeenten.

Verder lezen