Nieuws

21 oktober 2014

35 miljoen extra voor invoering Participatiewet

Staatssecretaris \Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt 35 miljoen euro extra beschikbaar voor de invoering van de Participatiewet. Het geld is bedoeld voor de inrichting van de regionale Werkbedrijven die een belangrijke rol krijgen bij de uitvoering van deze wet. In deze bedrijven werken de gemeenten in de arbeidsmarktregio’s samen met UWV, regionale werkgevers, vakbonden en onderwijsinstellingen.

Verder lezen

20 oktober 2014

Eenmalige Pgb's worden in 2015 door gemeenten betaald

Staatssecretaris Van Rijn heeft besloten dat eenmalige Pgb’s voor bijvoorbeeld woningaanpassing of een vervoermiddel in 2015 nog door de gemeenten zelf betaald worden. Vanaf 2016 vallen ze wel onder het ‘trekkingsrecht’ en worden ze door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan de zorginstellingen uitgekeerd.

Verder lezen