Nieuws

24 oktober 2016

Diagnose ADHD risicofactor voor ontwikkelen depressie

Tegen de tijd dat kinderen met ADHD vroegvolwassen zijn, heeft ongeveer een derde van van hen depressieve symptomen. Dat blijkt uit onderzoek van Arunima Roy, gebaseerd op het grote TRAILS-onderzoek waarin de gezondheid van 2.500 jongeren meer dan tien jaar is gevolgd. Triggers voor het krijgen van depressieve klachten zijn volgens Roy angst- en gedragsproblemen. Zij vond geen aanwijzingen dat individuen met zowel ADHD als depressieve klachten als een aparte groep moeten worden gezien.

Verder lezen

24 oktober 2016

Mensen met arbeidsbeperking moeilijk aan het werk

Het totaal aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO, WIA, WAZ en Wajong) is afgenomen van ruim 993.000 in 2002 naar ruim 808.000 eind 2015. Het aantal Wajong-uitkeringen steeg wel van ruim 134.000 in 2002 tot bijna 249.000 in 2015 dat blijkt uit de publicatie 'Beperkt in functie' van het SCP.

Verder lezen

04 oktober 2016

Gemeente voert Pgb-trekkingsrecht collectief uit

Gemeenten blijven hetPgb-trekkingsrecht (Jeugdhulp en Wmo) collectief uitvoeren. Dat hebben staatssecretaris Van Rijn (VWS), ZN, Per Saldo en de VNG besloten. De komende weken wordt verkend of het portaal voor budgethouders door de (Sociale Verzekeringsbank) SVB kan worden ontwikkeld.

Verder lezen